Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru