HOME > MATERIÁLY >

PODKROVIE

podkrovie rigips
podkrovie rigips
podkrovie rigips
podkrovie rigips
podkrovie rigips
podkrovie rigips
podkrovie rigips
podkrovie rigips

Prestavba nevyužitých podkrovných priestorov ponúka možnosti rozšírenia či získania nových obytných miestností. Je to výborný spôsob ako rýchlo a lacno získať potrebné priestory na bývanie. V niektorých prípadoch prestavby podkrovia alebo pri prácach charakteru prestavby nie je potrebné stavebné povolenie. Vstavané povaly zahrňujú horizontálne, šikmé a vertikálne obvodové konštrukcie obytného podkrovia. Pre výstavbu obytných podkroví sú sadrokartónové konštrukcie ideálnym riešením. Systémy Rigips kombináciou dosiek Rigips a kvalitnej izolácie spĺňajú všetky požiadavky ekonomicky efektívnej výstavby a vysokého komfortu bývania. Jednotlivé miestnosti je možné bezprostredne po dokončení obývať. Všetky požiadavky na požiarnu odolnosť sú použitím systémov Rigips splnené.

[<<]   [>>]
podkrovie rigips
podkrovie rigips
podkrovie rigips
podkrovie rigips
podkrovie rigips
podkrovie rigips
podkrovie rigips
podkrovie rigips

Základnými výhodami systémov Rigips pre obytné podkrovia sú:

  •   nízka hmotnosť
  •   rýchly postup stavby (bez dlhých technologických prestávok)
  •   suchý proces výstavby (bez zanášania vlhkosti do existujúcich konštrukcií)
  •   ľahká opracovateľnosť stien
  •   rovinnosť konštrukcií
  •   nepriezvučnosť
  •   udržiavanie vnútornej mikroklímy (regulácia pomeru vlhkosti vo vzduchu)
  •   splnenie požadovaných stavebno-fyzikálnych nárokov, hlavne tepelnej izolácie
  •   ekonomická efektivita

Systémy pre podkrovie

Systémy pre podkrovie
Podkrovné konštrukcie sú konštrukcie, ktorých úlohou je vytvoriť v interiéri príjemnú klímu a ktoré majú zároveň zabezpečiť tepelnú izoláciu priestoru. Základnými výhodami sú: nízka hmotnosť, rýchly a suchý proces výstavby.

Podkrovie zo sadrovláknitých dosiek Rigidur
Sadrovláknité dosky Rigidur predstavujú novú generáciu materiálov na suchú vnútornú výstavbu. Ide o jedinečný produkt s vynikajúcimi mechanickými vlastnosťami a nízkou hmotnosťou.

Obklady stĺpov a nosníkov
Drevené či kovové stĺpy a nosníky sa obkladajú z dôvodu zvýšenia ich požiarnej odolnosti alebo z dôvodu estetického. Na obklad je možné využiť sadrokartónové dosky alebo špeciálne protipožiarne sadrovláknité dosky Ridurit.