HOME > MATERIÁLY >

CAPATECT ZETEPĽOVACIE SYSTÉMY

capatec zatepľovacie systémi
capatec zatepľovacie systémi
capatec zatepľovacie systémi
capatec zatepľovacie systémi
capatec zatepľovacie systémi

Capatect Zateplovacie systémy
Vo vývoji zatepľovacích systémov Capatect sú vložené skúsenosti z viac ako 40 rokov práce. V celej Európe sa Capatect stal pojmom pre nadpriemerné servisné služby a technickú precíznosť. Číslo 1 na trhu zatepľovacích systémov V systémoch Capatect ponúka firma Caparol optimálne izolačné systémy pre novostavby, prestavby aj sanácie s istotou európskej značky. Dôležité je, že sa Capatect vyrába v Rakúsku, ktoré má najprísnejšie požiadavky na kvalitu stavebných materiálov v Európe!
Ako výrobca kvalitných materiálov pre dokonalú tepelnúizoláciu Capatect zaručuje kvalitu, funkčnosť a spoľahlivosť. Moderné zatepľovacie systémy Capatect optimalizujú fasády s ohľadom na tepelnú izoláciu a estetiku ako pri klasicky stavaných domoch, tak aj pri konštrukciách z prefabrikátov. V spojení s rozsiahlymi servisnými službami sa Capatect mohol rozvinúť na jeden z najpredávanejších systémov na európskom trhu.
Úspory energie majú budúcnosť Úspora energie je bezpochyby najistejším a najekologickejším druhom „získavania energie“. Nepodlieha inflácii ani nezahrieva atmosféru, je rovnako hodnotná ako iné zdroje a ľahko dosiahnuteľná.

[<<]   [>>]
capatec zatepľovacie systémi
capatec zatepľovacie systémi
capatec zatepľovacie systémi
capatec zatepľovacie systémi
capatec zatepľovacie systémi

Zatepľovací systém redukuje emisie CO2 a znižuje spotrebu primárnej energie. Pomocou systému Capatect teda prispejete účinne k udržaniu hodnotného životného prostredia.

Vyberte si svoj systém Päť radov výrobkov BASIC-LINE, TOP-LINE, MINERA-LINE, ECOLINE,
CAPATECT CARBON pokrýva všetky možné požiadavky po stránke technických aj osobných hľadísk. Všetky systémyzodpovedajú predpisom Európskej organizácie pre technické schvaľovanie (EOTA) ETAG 004 a pokynom pre udeľovanie európskeho technického schválenia ETAG 004, aj zodpovedajúcim
národným predpisom.

capatec_design


CAPATECT BASIC-LINE - výhodné zateplenie

Klasický variant BASIC-LINE je tepelno-izolačný kombinovaný systém s bielym polystyrénom ako izolačným materiálom. Po desaťročia osvedčený variant spĺňa v ekonomickom a technickom ohľade všetky požiadavky izolácií vonkajších stien.

 1. Soklová lišta Capatect
 2. Polystyrénové fasádne izolačné dosky Capatect
 3. Lepidlo Capatect Dämmkleber
 4. Príchytkový program Capatect
 5. Capatect 186M lepiaci tmel
 6. Capatect penetrácia pod omietky
 7. Capatect KD – disperzná omietka štruktúrovaná alebo zrno na zrno

CAPATECT MINERA-LINE - čisto minerálne zateplenie

Nanajvýš kvalitný izolačný systém MINERA-LINE je extrémne difúzny, robustný, nehorľavý a má dlhú životnosť z dôvodu použitia výhradne minerálnych zložiek – izolačného materiálu z minerálnych vlákien, minerálnych tmelov a šľachtených omietok.

 1. Soklová lišta Capatect
 2. Izolačné dosky z minerálnych vlákien Capatect
 3. Capatect 133 lepiaci tmel Príchytkový program
 4. CapatectCapatect 133 lepiaci tmel
 5. Capatect výstužová tkanina Diagonálne armovanie Capatect
 6. Capatect penetrácia pod omietky
 7. Capatect SI – silikátová omietka štruktúrovaná alebo zrno na zrno

CAPATECT ECO-LINE -prírodné zateplenie

ECO-LINE je izolačný systém s výhradne biologickými a minerálnymi zložkami. Izolačný materiál zo stopercentne obnoviteľného zdroja korkových dosiek, minerálne tmely a minerálne šľachtené omietky zaručujú izoláciu vonkajších stien maximálne šetriacu životné prostredie.

 1. Soklová lišta Capatect
 2. Izolačné korkové dosky Capatect
 3. Capatect 133 lepiaci tmel Príchytkový program Capatect
 4. Capatect 133 lepiaci tmel Capatect výstužová tkanina
 5. Capatect penetrácia pod omietky
 6. Capatect SH – silikónová omietka štruktúrovaná alebo zrno na zrno

CAPATECT TOP-LINE - perfektné zateplenie

Špičkový polystyrénový izolačný systém TOP-LINE, využíva HiTech komponenty. Dosahuje optimálnu izolačnú účinnosť pomocou novo vyvinutých izolačných dosiek Capatect Dalmatin. Extrémne odolný systém s elastickou armovacou vrstvou. Vrchná omietka na báze silikónovej živice je vysokopriedušná a výborne odpudzuje nečistoty.

 1. Soklová lišta Capatect
 2. Fasádne izolačné dosky Capatect Dalmatin
 3. Capatect 190A lepiaci tmel Príchytkový program Capatect
 4. Capatect 190A lepiaci tmel Capatect výstužová tkanina Diagonálne armovanie Capatect
 5. Capatect penetrácia pod omietky
 6. Capatect SH – silikónová omietka štruktúrovaná alebo zrno na zrno

CAPATECT Carbon - fasáda novej generácie

CAPATECT Carbon je tepelno-izolačný systém využívajúci rozptýlené uhlíkové vlákna ako voľnú výstuž vo vonkajšom súvrství. Vďaka ich pevnosti je celý systém nielen mimoriadne odolný proti mechanickému poškodeniu (podľa skladby je zaručená nárazová odolnosť až 50 J), ale je aj menej náchylný na vznik termicky podmienených poškodení. Preto je vhodný aj na tepelno-izolačné systémy s výrazne tmavými farebnými odtieňmi omietky.

 1. Soklová lišta Capatect
 2. Fasádne izolačné dosky Capatect Dalmatin
 3. Capatect 190A lepiaci tmel Príchytkový program Capatect
 4. Capatect Carbon Spachtel alebo Capatect CarboNit Capatect výstužová tkanina Diagonálne armovanie Capatect
 5. Capatect penetrácia pod omietky
 6. Capatect CarboPor omietka s uhlíkovými vláknami

 

ZDROJ: www.caparol.sk