HOME > MATERIÁLY >

MATERIÁLY NA TLMENIE KROKOVÉHO HLUKU

02_sircontec.jpg

Vlastnosti a výšku finančných nákladov vynaložených na podlahovú konštrukciu možno ovplyvniť výberom správneho stavebného materiálu. Pritom treba zvážiť účel budovy, prevádzkové zaťaženie podlahy, ako aj požiadavky na ochranu proti hluku.

V bytových domoch sa často vyvíja tlak na zhotoviteľa, aby zmenšil hrúbku podlahovej konštrukcie. Tu však treba myslieť na dodržanie požiadaviek na útlm krokového hluku. Podcenenie tohto faktora pri navrhovaní skladby podláh prináša trvale zhoršenú kvalitu bývania, ktorú nie je prakticky možné napraviť ani po odovzdaní stavby bez vynaloženia veľkých finančných prostriedkov a času.Viac sa dočitate na http://www.asb.sk/.