HOME > MATERIÁLY >

SADROVÉ STIERKY A OMIETKY

rimano_final_95.jpg

HISTÓRIA: SADRA

Sadra respektívne sádrovec sa väčšinou nachádza v rozsiahlych usadeninách v mnohých krajinách na svete. Vznikla vykryštalizovaním z presýtených vodných roztokov morských plytčín, pritom sa vytvoril najprv karbonát, potom síran a nakoniec chloridy oddelené následkom ich rozpustnosti.

Sadru a anhydrid možno nájsť v geologických formáciách PERMU, NESKORŚÍCH TRIAS, KEUPER - ako aj v TREŤOHORÁCH.
Najstarší výskyt má banská ruda - vek okolo 240 mil. rokov. Sadry výlevky vápna sú priemerne 215 mil. rokov staré, keuper-sadry sú mladšie o 10 mil. rokov.
Podľa geologického vývinu rozlišujeme sadrovú rudu podľa stupňa čistoty, farby a štrutkúry.
K prírodným prísadám patria všetky sedimenty, ktoré vznikli počas vylučovania sadry z bývalých morí, napr. vápenec, slieň, hlina a príležitostne tiež piesok, bitumén a rôzne soli.


Prečo práve sadra?

Sadra ako stavebný materiál disponuje vlastnosťami, ktoré vytvárajú v interiéroch pohodlné a estetické prostredie. Sadra je úplne bez zápachu a má prírodný pôvod, teda je zdraviu nezávadná. Tým, že „dýcha“ prirodzene reguluje klímu v ovzduší. V čase zvýšenej vlhkosti ju prijíma svojimi pórmi a pri suchej klíme vlhkosť vracia prostrediu. Voda viazaná v sadre tiež pôsobí ako zabudovaná ochrana proti požiaru. Nezanedbateľný je tiež estetický prínos sadry – dokonale hladký biely povrch bez nerovností.
Tieto vlastnosti sa snaží spoločnosť RIGIPS pretaviť do výrobkov vyrábaných práve zo sadry a na baze sadry.

Jedným zo základných výrobkov, ktoré sa nachádzajú v produkcii spoločnosti Rigips sú sadrove omietky a stierky radu RIMANO a RIMAT.

VÝHODY SADROVYCH STIEROK A OMIETOK RIMANO a RIMAT

1. Ekologické a zdraviu neškodné

Sadra je prírodný produkt. Na výrobu pálenej sadry sa používajú len mierne teploty, takže sa môže produkovať s malým množstvom energie.

2. Racionálne
Rigips – systémy povrchových úprav so sadrovou omietkou podmieňujú rýchle stavebné úkony hlavne kvôli:

  • jednoduchému spracovaniu
  • rýchlemu schnutiu
  • vylepšenému systému logistiky


3. Mnohostranné
Rigips – systémy povrchových úprav so sadrovou omietkou umožňujú:

  • použitie na všetkých bežných pevných stavebných podkladoch
  • využitie na steny a stropy
  • vytvorenie hladkého povrchu
  • byť vhodným podkladom pod rôzne povrchové úpravy (farby, tapety, obkladačky atď.)


4. Pohodlné
Rigips systémy povrchových úprav so sadrovou omietkou ponúkajú na základe stavebno-fyzikálnych vlastností mnohé výhody pre užívateľa.

Regulácia izbovej teploty:
Aby sa zabránilo tepelným stratám, najnovšie sa stavajú domy čo najbližšie pri sebe. Takto viac neprichádza k nepretržitej výmene vzduchu, ktorá sa dnes reguluje cielene vetraním. Popri tom sa v obytnom priestore stále zvyšuje vlhkosť vzduchu, najmä pri sprchovaní, kúpaní, varení a dýchaní. Moderný dom potrebuje preto možnosť regulovať túto vlhkosť.Sadrová omietka môže na základe veľkej pórovitosti čiastočne pojímať vyššiu vlhkosť vzduchu v čase prechodných období a potom ju odovzdávať naspäť do miestnosti práve v čase, keďto potrebujeme – keď je vzduch nežiadúco suchý.

5. Bezpečné
Protipožiarna ochrana
Sadrové omietky nie sú horľavé. Patria do skupiny stavebných materiálov A1 (nehorľavé). Pri tvrdnúcom procese sa spája časť vody so sadrou, ktorá zostáva v sadre naviazaná v kryštalickej forme. V prípade požiaru sa táto voda postupne uvoľňuje a takto zabezpečuje protipožiarnu ochranu stavebných konštrukcií a ich častí.