HOME > MATERIÁLY >

PODLAHY

podlahy rigidur
podlahy rigidur
podlahy rigidur
podlahy rigidur

Podlahy Rigidur nahrádzajú klasický poter v novostavbách alebo pri rekonštrukciách ( byty, rod.domy, administratívne budovy, hotely, nemocnice, predajne a pod.). Výhodou je ich nízka hmotnosť ( 7 krát menej zaťažujú stavbu ako klasické potery ), realizácia počas celého roka ( suchá technológia), aplikácia podlahových krytín už po 24 hodinách a jednoduchá montáž.Suché podlahy Rigidur sú plávajúce podlahy vytvorené podlahovými dielcami. Jednoduchým zlepením a preskrutkovaním dielcov takto vzniká tuhá doska. Pri použití dielcov s už nalepenou špeciálnou akustickou izoláciou môžeme dosiahnuť zníženie prestupu hluku ( kročajový útlm) medzi priestormi nad sebou alebo pri použití dielcov s nalepenou tepelnou izoláciou znížime tepelné straty pôvodnej stropnej konštrukcie. Montáž je ľahká a rýchla, vhodná aj pre svojpomocnú realizáciu. V prípade zvýšených nárokov na tepelné izolačné vlastnosti podlahy sa doporučuje použiť samostatné vrstvy polystyrenovej izolácie ( minimálne polystyrén RIGIPS EPS 150 S).

[<<]   [>>]
podlahy rigidur
podlahy rigidur
podlahy rigidur
podlahy rigidur

V prípade zvýšených nárokov na kročajový útlm podlahy sa doporučuje použiť samostatné vrstvy drevovláknitej izolácie ( napr. Hofaplat SN).

Na podlahu je možné použiť rôzne podlahové krytiny ako koberce, PVC, drevené alebo laminátové parkety, dlažbu. Pri použití v priestoroch zo zvýšenou vlhkosťou ( napr. kúpelne) je potrebne povrch dosiek opatriť hydroizoláciou (napr. tekutá lepenka ).